Disclaimer

Disclaimer


Copyright
Teksten of afbeeldingen mogen nooit geheel of gedeeltelijk overgenomen worden in de geschreven of gesproken pers, in om het even welk medium. Tenzij men tot een overeenkomst is gekomen met de respectievelijke eigenaar.

Aansprakelijkheid
CompanyMundo kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele foutieve informatie noch voor het gebruik van deze informatie en zijn eventuele nadelige gevolgen er van. Mochten bepaalde gegevens niet kloppen, dan kan u deze meedelen via het contactformulier.

Het is de bezoeker niet toegestaan om de site onrechtmatig te gebruiken, te beschadigen, te vervormen of de publicatie ervan te verhinderen. Het is de bezoeker eveneens niet toegestaan de informatie wederrechterlijk te gebruiken.